Łukasz Malinowski
kwatermistrz.pielgrzymka@gmail.com
tel. 606432513