Intencja dnia: Modlimy się za dzieci i młodzież oraz za ich wychowawców

Kramsk – Brudzew (26,3 km)
Pobudka: godz. 5:00, Msza Św.:  godz. 6:00, wyjście grup: godz. 7:00
Start: Kościół św. Stanisława Biskupa w Kramsku

1. Kramsk (kościół) – Waki (prom) 9,8 km
2. Waki – Kościelec (kościół) 7,0 km (nabożeństwo pokutne, obiad)
3. Kościelec – Brudzew 9,4 km (nocleg)