W tym roku szkolenie dla porządkowych odbędzie się 1 lipca w bydgoskim WORD. Osoby, które nie posiadają jeszcze uprawnień lub ich termin ważności upłynął, mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem przewodników grup lub bezpośrednio u ks. Krzysztofa Klóski – e-mail: caritas81@wp.pl

Dokładne godziny szkolenia podamy zainteresowanym w późniejszym terminie.